Merahi O Tehani - Tehani Studios  Hayward, CA

Merahi O Tehani - Tehani Studios  Hayward, CA

 Viva Gala Studios - Alvarado Historic District, Union City, CA

Viva Gala Studios - Alvarado Historic District, Union City, CA

 Anak Ng Bayan - Alvarado Elementary

Anak Ng Bayan - Alvarado Elementary